Pierādījumu pārneses pētījums vērsts uz plaisas mazināšanu starp uz pierādījumiem balstītām rekomendācijām un klīnisko praksi
Līdzīgi kā citi sabiedrības veselības rādītāji, arī mutes veselības indikatori ievērojami atpaliek no citām ES valstīm. Latvijā paredzēts, ka valsts nodrošina zobārstniecību bērniem, kas ietver profilaksi, arstēšanu un komplikāciju novēršanu. Lai arī pēdējo 30 gadu laikā ir veikti vairāki pasākumi veselības veicināšanai, indikatori neuzrāda ievērojamu mutes veselības uzlabojumu Latvijas bērniem kopš 1999. gada. Barjeru izprašana palīdzēs ieviest efektīvas prevencijas un minimāli invazīvas ārstēšanas metodes, kas uzlabos zobu veselību ilgtermiņā, tā palielinot veselīgi nodzīvoto gadu skaita pieaugumu.

Projektā pētīsim, kā ieviest neinvazīvas un minimāli invazīvas agrīnās bērnības kariesa ārstēšanas metodes maziem bērniem veselības aprūpes modelī. Aprēķināsim arī metodes izmaksas un salīdzināsim ar tradicionālo pieeju. Mēs sagaidām, ka pēc trīs gadiem labāk izpratīsim, kas var palīdzēt un kādas barjeras jāpārvar, lai šīs labi pierādītās, efektīvās kariesa kontroles metodes būtu ikdiena bērnu zobarstniecībā Latvijā, tā palielinot pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

2023. gada 16.-18. marts