Projekti

Projekta zinātniskais mērķis ir noskaidrot, kura augstas koncentrācijas fluorīdu aplikācijas metode un kurš aplikācijas protokols efektīvāk pasargā pirmsskolas vecuma bērnus no agrīna bērnu zobu kariesa komplikācijām, kāds ir vecāku un pacientu akcepts un kāda izmaksu-efektivitāte pētāmajām kariesa ārstēšanas metodēm.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".