Projekti

Projekta mērķis ir atrast metodes, kā ieviest efektīvas minimāli invazīvas kariesa ārstēšanas metodes bērnu zobārstniecībā Latvijā, tā uzlabojot Latvijas bērnu mutes veselību un paplašinot zobārstniecības pieejamību ģimenēm Latvijā.

Mēs veiksim četrus dažādus pētījumus, tostarp zobārstu komandas attieksmi un vecāku uzskatu pētījumu par neinvazīvu un minimāli invazīvu kariesa ārstēšanu, fluorīdu zobu pastu pieejamību Latvijā un minimāli invazīvo kariesa ārstēšanas metožu perspektīvu ekonomisko novērtējumu salīdzinājumā ar tradicionālo restoratīvo ārstēšanu. Zinātniskie rezultāti tiks izmantoti, lai informētu lēmējinstitūcijas, veicinātu uzvedības izmaiņas un ļautu ieviest uz pierādījumiem balstītu bērnu zobārstniecības aprūpi Latvijā.

Projekta zinātniskais mērķis ir noskaidrot, kura augstas koncentrācijas fluorīdu aplikācijas metode un kurš aplikācijas protokols efektīvāk pasargā pirmsskolas vecuma bērnus no agrīna bērnu zobu kariesa komplikācijām, kāds ir vecāku un pacientu akcepts un kāda izmaksu-efektivitāte pētāmajām kariesa ārstēšanas metodēm.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā".